சீனா மொபைல்

நாங்கள் 1999 முதல் முறையே ஹெபீ, கன்சு, குவாங்டாங், இன்னர் மங்கோலியா மற்றும் ஹூபே ஆகிய இடங்களில் சேவையை வழங்கினோம். 4 ஜி வயது வந்தவுடன், சீன மொபைல் புதிய தலைமுறை உருவத்தின் தோற்றத்தை முறையிட்டது,

மற்றும் வலுவான தொழில்நுட்பம் கொண்ட தகவல்தொடர்பு முட்டுகள் கண்டுபிடிப்பில் முன்னிலை வகித்ததாக உணர்கிறது. இதற்காக, நாங்கள் சுற்றுச்சூழல், முட்டுகள், விளக்குகள் மற்றும் உபகரணங்களை ஒன்றாக இணைத்தோம். எங்கள் முட்டுகள் சீன மொபைலின் உருவகப்படுத்தப்பட்ட செய்தி மற்றும் படத்தை சிறப்பாக வெளிப்படுத்துகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project